Data og kilder

TypiskeDatabaser/ERPAndre

Data falder typisk ind i en eller flere af nedenstående kategorier.
Ofte er det en kompleks eller, ikke tidligere tænkt på, kombination af nedenstående der er interesant at se.
Og i nogle tilfælde en mere skjult type data fra en helt tredje type kilde.

Typiske data og kilder

Typiske data Typiske kilder
 • Købte/solgte/sendte varer
 • Loggede data fra testede produkter
 • Ordretilgang
 • Projekt- og plandata
 • Registrering af fejl
 • ERP-systemer
 • Lokale databaser
 • Online datasystemer
 • Samling af logfiler
 • Men dette er langt fra en udtømmende liste.
  Det handler i højere grad om hvad der gerne vil ses, og så arbejde hen mod at få de rigtige data.
  Og i mindre grad om hvad data der findes lige nu, og hvad man kan se ud fra disse.
  Selv om dette kan være et skridt opå vejen.

  Databaser og ERP systemer

  Indenfor kilder er der flere underkategorier.
  Bag ERP systemer ligger der ofte en af nedenstående databaser..

  Standard databaser ERP systemer
 • Microsoft SQL
 • Oracle
 • MySQL
 • Postgre SQL
 • SQlite
 • (Microsoft Access)
 • SAP
 • Microsoft Dynamics
 • Microsoft Business Central
 • Visma Business
 • Navision
 • Axapta
 • C5
 • Concorde
 • Andre systemer

  Der findes et utal af specialiserede systemer, som enten ligger online eller på lokal server.
  Fælles er her at de ofte kan tilgås for at hente rå data.

  Nedenstående er blot eksempler.

  System/Service
 • WATS cloud based test management
 • Rob-Ex produktionsstyring