Datadrevet forbedring! ... er brug af data til forbedring af kvalitet/bundlinje!

DADREFO har flere års erfaring i analyse og visualisering af flere typer data.
Herunder Lean/Six Sigma tilgang til kvalitetsforbedringer, hvor der anvendes anerkendte strukturerede metoder.
Det muliggør at der kan arbejdes målrettet mod en forbedring samt verificering heraf.

  • Benytter I strukturerede metoder på jeres data?
  • Hvor godt kender I jeres data og kilder?
  • Hvor pålidelige er jeres data?
  • Behov for sparring eller rådgivning?
    Kontakt DADREFO for uforpligtende snak.

    Læs om datadrevne beslutninger...

    PS: Mulighed for tilskud via SMV:Digital, til rådgivning via ekstern konsulent