Visualisering

Den rigtige visualisering af data giver forståelig overblik over selv komplekse data.
Hvad der er det rigtige afhænger meget af typen af data.

Simple grafPDF rapportDashboardKundespecificeret

Simple graf

Et eksempel på simple grafer er feks temperatur over tid.

Typisk værdi på y aksen og tid på x aksen.

Men over lang tid bliver det svært at læse detaljer
Her kommer en anden type visualisering ind - histogram over temperatur.


Man kan visualisere meget vha. simple grafer.

Simple grafer genereres oftest kun når der er behov.

PDF-rapport

Hvis man vil samle en håndfuld grafer, som man generer efter behov er det nemest at sample i en pdf.
Her har man muligheden for at generere og udgive et øjebliksbillede af situatiuonen.

Dashboard

Hvis man har behov for løbene at holde øje med værdier, vælger man typisk at vise data i et dashboard.
Her er open-source modulet Grafana et godt bud.
Grafana kan skrædersys til jeres behov og ønsker.

Feks løbene visning af first pass yield for produktionsdata?
...eller målinger med angivelse af grænser?


Grafana kombineres ofte med dataopsamling via et andet Open Source produkt Prometheus.

Microsoft Power BI som standardværktøj også en stor spiller på banen.
Afhængig af implementering, er der gybyr til Microsoft på denne løsning.

Kundespecificeret

Hvis der er krav eller ønsker om noget helt konkret og specifikt, som ikke kan løses via standardmoduler, så kan det bygges specielt.
Anvil web framework for visualizing data er et online system hvorm man kan samle elementer fra forskellige specifikke grafer og vise data løbende.

Der kan også bygges simpel html service på en server (virtuel eller dedikeret).
Eller der kan implementeres full websystem.
Alt afhænger af behov og muligheder.